آرشیو تصویری

کنسرت کارگاهی آموزشگاه موسیقی شهریار مهرماه 92

مسعود بهزاد


سعید نجات


ندا نور اللهی


سینا پورآذر-سعیدنجات


دره لر


نازنازی


مارش ترک (موتسارت)


پرستو فعال


لعنت به من


بتهون و باخ(پیانو)


ریحان


آرزوی دیدار


چه قدر سخته تنهایی


بایات شیراز


سلطان قلبها


بیات کرد


اوزون دره


رقص افسانه


جواد معروفی


خوان مارتین


قطعه ارسالی به اولین مقامی آذربایجان

اورتا ماهور - [فرزین]


کنسرت کارگاهی آموزشگاه موسیقی شهریار

پرستو فعال


چیچک تبریزی


جهانگیر ملکی


آیتن درخشان


وحیده شکری


وحیده علیزاده-هانیه زواری-نسیم قرداغی-نسرین بهنام


ولاچین طهماسب پور-سحر وحدتی


برگزیده رسیتال تار و پیانو آموزشگاه موسیقی شهریار مورخه ٩١/٠٦/٠٣

لیریک ماهنی - [سیامک]


اورتا ماهور - [بهروز]


چارداش - [سلیم]


سن منیم سن - [بهمن]


سولو پیانو - [سهند]